Není teplo jako teplo

Teplo může být do interiéru předáváno různými způsoby které zásadně ovlivňují to, jak teplo vnímate

Šíření tepla sáláním

Sálání je forma elektromagnetického záření, kterou je teplo předáváno do prostoru. Když teplo „narazí“ na pevný povrch, jsou dotyčné předměty nebo osoby ohřívány. Pocitově je toto teplo velmi podobné slunečnímu záření, proto je nám velmi příjemné.

Vytápění sálavým teplem, tedy topidlem, u kterého výrazně převažuje sálání nad konvekcí (prouděním), má mnoho nesporných výhod:

 • rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je minimální a nedochází tak k pocitu „studených nohou“

 • vzniká pocit tepla, i když je v místnosti nižší teplota

 • díky často nízké povrchové teplotě pláště nedochází k přepalování prachu a je eliminováno případné popálení

 • v případě špatně zaizolovaných prostor nebo častého větrání nedochází k tak velké ztrátě tepla (primárně jsou ohřívány předměty a osoby, nikoliv vzduch jako u předávání tepla konvekcí)

Samozřejmě vše má své nevýhody:

 • vzhledem k tomu že sálavé teplo ohřívá nejdříve předměty lze teplo do ostatních místností rozvádět hůře než při předávání tepla do prostoru konvekcí

 • pomalejší nástup teplotního komfortu v místnosti

Tento způsob předávání tepla je přítomen v různé míře u všech topidel a je kombinován s teplem předávaným konvekcí. Podíl těchto dvou způsobů vedení tepla se mění se zvoleným typem topidla a použitými způsoby konstrukce.

 

Šíření tepla konvekcí (prouděním)

V tomto případě je primárně ohříván vzduch, který je následně vytlačován studeným vzduchem ke stropu. Tento způsob předávání tepla a jeho efekt zná snad každý - pokud topíte doma nebo na chalupě kamny o vysoké povrchové teplotě, přímotopy nebo klasickými radiátory, je předáváno značné množství tepla právě konvekcí. Studený vzduch je nasáván u země k topidlu, ohříván a vytlačován studeným vzduchem ke stropu. V případě „individuálně stavěných topidel“ má tento způsob níže zmíněné výhody, které tato topidla s dominujícím konvekčním šířením tepla předurčují spíše do rekreačních objektů:

 • velmi rychlý ohřev vzduchu a dosažení komfortní teploty v místnosti

 • možnost snadného rozvodu ohřátého vzduchu do jiných místností

Mezi nevýhody tohoto způsobu předávání tepla patří:

 • vysoké rozdíly teploty mezi podlahou a stropem (až 15 0C)

 • přepalování částic prachu na topidle

 • velké ztráty tepla při větrání

 

Kontakt

Kamnářství Zahradníček
Mgr. Jaroslav Zahradníček Ph.D
Lesní čtvrť 17
Nový Bor
47301

+420776022563

Kamnářství Nový Bor

Vytvořeno službou Webnode